Chính sách giao hàng lắp đặt

Chính sách giao hàng lắp đặt

Chính sách giao hàng lắp đặt

13:51 - 02/12/2019

  • Chúng tôi chỉ phân phối,cung cấp thiết bị cho khách hàng không lắp đặt thiết bị lên hệ thống.

Đối với khách hàng tại Hà Nội, chúng tôi sẽ hỗ trợ 100% chi phí vận chuyển trong bán kính 5km.

Chính sách bảo hành đổi trả
Chính sách bán hàng thanh toán
Chính sách bảo mật thông tin
  1. Chính sách giao hàng, lắp đặt.
  • Chúng tôi chỉ phân phối,cung cấp thiết bị cho khách hàng không lắp đặt thiết bị lên hệ thống.
  • Đối với khách hàng tại Hà Nội, chúng tôi sẽ hỗ trợ 100% chi phí vận chuyển trong bán kính 5km. Đối với khách hàng ở bán kính trên 5km khách hàng vui lòng thanh toán với đơn vị chuyển phát nhanh.
  • Đối với khách hàng tại các địa phương khác,đơn vị sẽ hỗ trợ vận chuyển ra bên xe gửi hàng, chuyển phát nhanh. Chi phí vận chuyển và chuyển phát nhanh khách hàng tự thanh toán với đơn vị vận chuyển.
  • Chúng tôi có quyền từ chối đơn hàng với bất kỳ lý do gì.
  • Chúng tôi có thể sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp hoặc xác nhận các thông tin về sản phẩm, số điện thoại nhận hàng, địa chỉ nhận hàng khi xác nhận đơn hàng.